Isnin, 30 Julai 2012

Pekeliling Bonus Raya: Pekerja Sambilan Harian, guru sandaran dan kakitangan kontrak turut nikmati imbuhan


Pada 27 Julai lalu, Jabatan Perkhidmatan Awam telah memuat naik ke portalnya Pekeliling Perkhidmatan Bil 5 Tahun 2012 bertajuk Imbuhan Tahunan dan Bayaran Khas Prestasi Tahun 2012. Pekeliling ini adalah untuk menjelaskan kelayakan dan tatacara pembayaran bonus kepada penjawat awam sebagaimana yang diumumkan oleh YAB PM sebelum ini.

Sebagaimana tahun lalu, syarat-syarat yang dinyatakan tidak jauh berbeza bagi pekerja tetap. Bagi pesara dan Pekerja Sambilan Harian yang bertugas sekurang-kurangnya 30 hari dari 1 Januari hingga 25 Julai, mereka akan menerima RM 500.00. Guru sandaran pula akan menerima kadar mengikut Elaun Bulanannya dan bagi kakitangan kontrak pula, sama ada contract of service atau contract for service, mereka akan menikmati kadar separuh dari gaji terakhir pada bulan Julai. Alhamdulillah, imbuhan ini akan dikreditkan ke dalam akaun pegawai pada 9 Ogos 2012.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...